Arrangører
Aremark er en kommune i Østfold, og grenser mot Sverige i øst. Ellers omgis den av de norske kommunene Marker i nord, Rakkestad i nordvest og Halden i vest/sørvest. Haldenvassdraget strekker seg gjennom kommunen. Det er rundt 700 hytter i kommunen. Folkeetymologien kobler navnet til den ene av to søstre, Ida og Ara, som stelte i stand hver sin bygd i grenseskogene. Trolig stammer navnet fra sammenkoblingen av navnet på sjøen Are og Mark som betyr skog.