Norges Bygdekvinnelag samler kvinner som ser betydningen av et aktivt bygdemiljø og primærnæringer. Bygdekvinnelaget er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal ivareta kvinnenes og bygdefolkets kulturelle, sosiale og økonomiske interesser, og bygge på likeverd, demokrati og kristen kulturarv. Bygdekvinnelaget har 13 000 medlemmer i over 450 lokallag og 18 fylkeslag.

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer.

Tidligere arrangementer Som har vært eller startet