Halden Padleklubb arrangerer i samarbeid med Regionalpark Haldenkanalenen enkanalfestival, Kanalfestival - Haldenkanalen. Dette gjør vi da vi har et ønske om å spre padleinteressen og en generell interesse for friluftsliv i regionen. Kanalfestivalen er en familiefestival som spesielt retter seg mot barn da vi ønsker å øke barnas interesse for og ta del i et aktivt friluftsliv. Kanalfestivalen har også som mål å skape aktivitet i og rundt Haldenkanalen ved hjelp av gode og varierte tilbud av aktiviteter til festivaldeltagere. Vi ønsker med Kanalfestivalen å ha et større og bredere tilbud til padle interesserte i alle klasser, nivåer og aldre, men vi har også et sterkt ønske om å skape andre tilbud enn padling og har invitere andre lag og foreninger med oss i Kanalfestivalen.

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer.

Tidligere arrangementer Som har vært eller startet