Samlimg for unge fra 4 - 8 kl. Møtested: Menighetshuset... Div aktivitetet, andakt og mat.... Velkommen

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer.

Tidligere arrangementer Som har vært eller startet

Ingen kommende arrangementer.