Vanlige årsmøtesaker. Inkomne forslag må være styret i hende innen 17. januar 2014.

  Del på Facebook