Granerud er en forkynner som er blitt kjent over hele landet, blant annet som andaktsholder i Over en åpen Bibel. Han har også skrevet flere bøker, blant disse kan nevnes: Kommentar til Lukas-evangeliet Innføring i Den Augsburgske bekjennelse Lærebok i etikk "Med Ordet gjennom Året", andaktsbok Kaffe med noe attåt. Velkommen!

  Del på Facebook