Etter flere års opphold er det igjen tid for fellesmøter i Ørje. Alle menighetene i bygda går i perioden 29/1 til 2/2 sammen om møter i Marker Rådhus. Forkynner i møtene er Leiv Holstad. Leiv Holstad er generalsekretær og grunnlegger av Maritastiftelsen. Maritastiftelsen ble stiftet i 1984 og har som mål å forhindre at ungdom begynner å ruse seg, og hjelpe mennesker med bakgrunn i rusproblematikk til et liv uten rusmiddelavhengighet, prostitusjon eller kriminalitet. Han er også tidligere pastor i Salemkirken i Oslo. Leiv er godt kjent i bygda etter å ha deltatt flere ganger tidligere. Det blir ulike musikkinnslag i møtene. Vi har denne gangen valgt å bruke Marker Rådhus og håper derfor på godt oppmøte. Se nærmere annonser. evs

  Del på Facebook