Haldenvassdragets kanalmuseum er et senter for opplevelser, aktiviteter og kunnskap om Haldenvassdraget og Haldenkanalen. Museet formidler historie og kultur fra skogsdrift- tømmerfløting og treforedling. Sentralt står kanalbyggeren Engebret Soot (1786 - 1859) og hans livsverk; Norges første sluseanlegg fra 1849. Museet formidler også kunnskap om det biologiske mangfold i skog og vassdrag. Her vises samspillet i vårt økologiske miljø og naturens usynlige hemmeligheter. Åpningstider: 22. juni - 16. august kl. 11:00-17:00. Grupper, skoleklasser og andre besøk etter avtale. Ta kontakt. Epost: kanalmuseet@ostfoldmuseene.no Tlf: 47 97 77 73 / 69 11 56 50 / 95 87 18 34

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer.

Tidligere arrangementer Som har vært eller startet