Lions Club Marker ble stiftet 20.01.1965. Pr idag teller 25 medlemmer som byr av sin fritid for å hjelpe andre. "We serve" eller "Til Tjeneste" er vårt slagord. Alle våre innsamlede midler går uavkortet til å hjelpe andre. Vår administrasjon blir betalt av medlemskontigenten. Vi avholder medlemsmøte den 3. torsdagen i hver mnd. på Solstrand Terrrasse eller på Kjølen Sportsenter. Her vil vi fortløpende legge ut arrangementer Lions Club Marker står bak. 2015 blir et spennende år med 50 års jubileum og Røde Fjær aksjonen - "Det er mitt valg" som er et holdningskapende arbeid fra barnehage og opp til videregående skole. Les mer på www.mittvalg.no.

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer.

Tidligere arrangementer Som har vært eller startet