Demensforeningene (ca 130 i Norge) er tilknyttet Nasjonalforeningen for folkehelsen (Nff). Demensforeningene arbeider med å: Spre informasjon om demens og bidra til større allmenn forståelse for personer med demens og for pårørendes situasjon. Synliggjøring av belastninger og behov for støtte og veiledning. Gi veiledning og støtte til enkeltpersoner, drive samtalegrupper og arrangere temamøter. Arrangere Pårørendeskole sammen med kommuner. Arrangementene er åpne for alle som er berørt av/interessert i demens; personer med demens, pårørende, helsepersonell, politikere.. Vi oppfordrer til medlemskap. Da får en medlemsblad med nyttig informasjon om demens, og er med på å støtte demensarbeidet. Nff driver Demenslinjen 815 33 032, (åpen mand-fred kl 09-15), som er et tilbud til alle med spørsmål om demens. Der treffes kvalifisert helsepersonell med taushetsplikt. Du kan godt ta kontakt uten å oppgi navn. Mer informasjon om demens og demensforeninger: http://www.nasjonalforeningen.no/ Web: www.demensforeningeniaskim.info Post: Askim og omegn demensforening, Postboks 665 - Torget, 1833 Askim Kontakt: Nina Nesholen Furuseth post@demensforeningeniaskim.info Telefon: 456 00 506

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer.

Tidligere arrangementer Som har vært eller startet