Utvalg som arrangerer ulike kulturelle arrangementer i Rakkestad kirke. Utvalget består av tre medlemmer fra Rakkestad menighetsråd og kantor i Rakkestad kirke.

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer.

Tidligere arrangementer Som har vært eller startet