Er du gründer? Målet med Navet næringshage er at du og din bedrift skal få muligheten til å jobbe med kjernevirksomheten din, vokse og nå dine mål. Alt som er utenfor kjernevirksomheten vil vi bidra til å gjøre så enkelt som mulig for deg, om det gjelder regnskap, rapportering, logistikk, offentlige søknader eller kundebehandling. Vi vil kunne gi deg rådgivning i utvikling av forretningsmodell, markedsføring og økonomistyring. Gjennom vårt nettverk vil vi også kunne knytte deg opp mot mulige investorer og långivere samt mot det offentlige virkemiddelapparatet. Vi vil være en medspiller for utvikling og vekst både for deg og bedriften din. Ta kontakt med Navet Næringshage ved daglig leder Bjørn Erik Studsrud på tlf 6922 8200 eller mobil 995 50 371

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer.

Tidligere arrangementer Som har vært eller startet

Ingen kommende arrangementer.