Rakkestad er fylkets nest største kommune etter areal, 433 km2. Innbyggertallet er 7.950 (pr. 1.9.2013). Store deler av kommunen er jordbruksområder, men kommunen består også av store skogområder som er mye benyttet til friluftsliv. I øst ligger "Fjella-områdene", der utkikkstårnet Linnekleppen (327 m.o.h.) i klart vær har utsikt over store deler av Østlandet. I vest renner Glomma som grenseelv mot Skiptvet. Rakkestad er en av landets store jordbruksbygder. Viktigst er korndyrking, melkeproduksjon og storfe- og svinehold. Av industri kan nevnes eggpakkeri, mølle og kornsilo, trevarefabrikk, torvstrøfabrikk og vaskeri. Rakkestad har også en småflyplass. Rudskogen Motorsenter, nasjonalt senter for motorsport, ligger i Rakkestad.

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer.

Tidligere arrangementer Som har vært eller startet