Idrettsorganisasjonene i Rakkestad – Skaukammeratene, Rakkestad idrettsforening, Degernes idrettslag, Oshaug idrettslag, Speiderne og Østbygda idrettslag har i fellesskap dannet foreningen, Rakkestad Skiløypelag. Vi har i den forbindelse gått til anskaffelse av en løypemaskin. Bakgrunnen for dette er at en i tillegg til snøscootere har mulighet til å lage ennå bedre skiløyper og på den måten bidra til at befolkningen i Rakkestad kommer seg mer ut på ski og holder seg i aktivitet og i god form. Lagene har etablert et eget styre som skal ha ansvaret for bruken av maskinen og koordinere dette med bruken av snøscoooterene. Vi har også anskaffet oss kunstsnøkanon og opparbeidet en vinteraktivitetspark med ski og akemuligheter.

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer.

Tidligere arrangementer Som har vært eller startet