Medlemmer er de som har gyldig medlemskap i DNT og bor i en av kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad – eller som bor et annet sted og ønsker å være medlem i DNT Indre Østfold. DNT Indre Østfold skal arbeide for å legge forholdene til rette for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv – og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer.

Tidligere arrangementer Som har vært eller startet