Bioenergiseminar, Rømskog 2. november, 2013. Arr.sted: Praktisk del starter hos: Bjørn Erik Unneberg Haukenæs 1950 Rømskog Fortsetter på SPA hotellet med lunch og seminardel. Viser til detaljer på: www-miljovarme.no Påmelding innen 22/10-13 Velkommen til alle som er interessert i ved som brensel.

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer.

Tidligere arrangementer Som har vært eller startet

Ingen kommende arrangementer.