Kristent barnearbeid for barn i alderen 3 til 13, der vi synger, hører bibelfortellinger og leker. Vi samles på Rømskog Bedehus annenhver søndag.

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer.

Tidligere arrangementer Som har vært eller startet