Arbeide for å ivareta lese og skrivehemmedes interesse, gjennom utveksling av erfaringer og kunnskap om emnet. Ved å arrangere kurs og sosiale samlinger, som fremmer mestring.

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer.

Tidligere arrangementer Som har vært eller startet