Frisklivssentralen er en viktig forebyggende kommunal helsetjeneste som tilbyr kunnskapsbasert og effektiv hjelp til å endre levevaner, mestre sykdom og helseplager. Trenger du hjelp kan du ta direkte kontakt med frisklivssentralen. Se kommunens hjemmeside for kontaktinfo; http://www.spydeberg.kommune.no/frisklivssentralen.379534.no.html. Frisklivssentralen Spydeberg er på facebook; https://www.facebook.com/Frisklivssentralen-Spydeberg

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer.

Tidligere arrangementer Som har vært eller startet