OPPSTART HØST 2015 SPYDEBERG IL - ALLIDRETT Spydeberg IL – allidrett ønsker å tilby et allsidig og variert tilbud som skal bidra til å motivere flere til å begynne med idrett og til å fortsette med idrett og fysisk aktivitet også utover barneårene. Her vil barna få introduksjon av de ulike idrettene gjennom lek og mestringsglede. Når: Mandag 7. september kl. 18.00 – 19.00 Hvor: Idrettshallen Hvem: 5 – 6 åringer (2009 og 2010) (2008 er også velkomne, så ser vi an hvor mange det blir) Påmelding: Bare å møte opp! Bekledning: Sko til innebruk (rene) og klær som er lett å bevege seg i. Foreldre/foresatte: Det vil bli et foreldremøte 14. september samtidig med treningen hvor vi vil informere om allidretten og komme i dialog med dere foreldre om hvordan vi skal skape et godt tilbud sammen! For spørsmål: Tonje Langehaug Svenneby Mail: spydebergallidrett@gmail.com Mob. 41 93 38 60

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer.

Tidligere arrangementer Som har vært eller startet

Ingen kommende arrangementer.