Spydeberg Mottak ligger idyllisk til på Nybøle gård litt nord for Spydeberg sentrum. Nybøle er en av de eldste og største gårdene i hele Indre Østfold. Her har det vært bosettinger helt tilbake til steinalderen. Gården har blant annet en helt sentral rolle i krigen mot svenskene før vi fikk vår egen grunnlov i 1814. Før Link overtok høsten 2013 drev Kirkens Bymisjon rusomsorg på stedet.

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer.

Tidligere arrangementer Som har vært eller startet