Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge mennesker med rusmiddelavhengighet. Gjennom mer enn 30 års erfaring har vi utviklet en spesiell behandlingskompetanse i forhold til yngre rusmiddelmisbrukere. Les mer på vår hjemmeside: www.fossumkollektivet.no

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer.

Tidligere arrangementer Som har vært eller startet